BH Telecom i Osnovna.ba - Uvijek dostupan instruktor

Jedinstven online edukativni sistem učenja namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda.

Siguran, stalan i jednostavan pristup, olakšava savladavanje novih znanja! Lekcije iz svih predmeta usklađene su sa aktuelnim nastavnim planom i programom u BiH.

Kao dodatni kvalitet pri savladavanju novih znanja, učenicima su dostupna i tekstualna objašnjenja, video materijali, a na raspolaganju su im i online testovi, svakodnevno dostupni za provjeru znanja. Istovremeno, roditeljima je uvijek dostupan detaljan izvještaj o urađenim testovima i vremenu provedenom na Osnovna.ba.

Samo 6 KM sa PDV-om mjesečno za 6 predmeta jednog razreda.

Usluga Osnovna.ba je omogućena fizičkim licima kao dodatna usluga na postpaid pakete/usluge BH Telecoma (Multimedijalni paketi - MojaTV), postpaid mobilna telefonska usluga (uključujući uslugu sa kombinovanim načinom plaćanja), xDSL pristup internet mreži, fiksna telefonska usluga, L.net, mNet mFlat, pristup Internet mreži putem WLL tehnologije.

 

BH Telecom. Moja priča!

03.09.2018