CLOUD
HOUSING

KOLOKACIJA
U DATA CENTRU BH TELECOMA

Kolokacija u Data Centru BH Telecoma predstavlja i osigurava profesionalno rješenje u okviru kojeg kompanija iznajmljuje kolokacijski prostor sa potrebnom infrastrukturom u BH Telecom Data Centru za smještaj i priključenje svojih servera i druge aktivne opreme.

Layer 30

Usluga korisniku omogućava centralizaciju serverske infrastrukture, smanjenje troškova održavanja i kontinuitet poslovanja smještanjem ključne ICT infrastrukture u siguran BH Telecom Data Centar.

Data Centar BH Telecoma opremljen je po svim najsavremenijim tehnološkim, sigurnosnim i ekološkim standardima.

Kome je namijenjena?

Usluga Kolokacija u Data Centru BH Telecoma namijenjena je poslovnim korisnicima i idealno je rješenje za kompanije koje:

 • imaju postojeću serversku infrastrukturu smještenu u neadekvatnom prostoru,
 • žele bez dodatnih kapitalnih ulaganja iskoristiti sve prednosti ove usluge po pitanju sigurnosti, tehničke dostupnosti i podrške (capex ušteda),
 • posluju na više lokacija, te na ovaj način ostvaruju mogućnost centralizacije serverske infrastrukture i smanjenje troškova održavanja,
 • nemaju sistemske sale ili podatkovne centre,
 • žele izbjeći kapitalna ulaganja po pitanju infrastrukture, trebaju implementirati Disaster Recovery Site, a pri tome žele koristiti svoju opremu,
 • žele dugoročno smanjiti operativne troškove održavanja vlastite opreme i dediciranog prostora za smještaj opreme.

Layer 30

Korištenjem Data Centra BH Telecoma korisnik dobiva sigurnu i strogo kontroliranu uslugu:

 • Redundantna klimatizacija u cijelom prostoru Data Centra,
 • Objekt otporan na velika opterećenja i uticaj vode,
 • Neprekidno napajanje (UPS, AC/DC napajanje, agregat),
 • Fizičko osiguranje i zaštita prostora (kontrola pristupa, upozoravajući sistemi, u zgradi se nalaze čuvari 24/7),
 • Zaštita od požara (vatrodojavni sistem),
 • Nadzor 24/7 (napajanja, klimatizacija, dostupnost),
 • Siguran konzolni pristup kolociranoj opremi, kao i mogućnost fizičkog pristupa uz obavezan nadzor od strane osoblja BH Telecoma,
 • Direktan i siguran connectivity od korisnika do BH Telecom Data Centra koja omogućava siguran i pouzdan pristup kolociranoj opremi, kao da je ista smještena unutar zgrade korisnika, kapaciteta do 1 Gbps,
 • Svaki kolocirani ormar ima vlastite mrežne kablove kao i primarno i redundantno AC/DC napajanje,
 • Omogućava se smještanje opreme korisnika u okviru Data Centra sa visokom dostupnošću, a koja je u skladu sa internacionalnim tehničkim i sigurnosnim standardima i preporukama,
 • Certifikat ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013,
 • TIER 3 standard (raspoloživost 99,982%; 1,6 sati dozvoljenih nenajavljenih prekida godišnje; redundancija (N+1)),
 • Smart Hands & Eyes, podrška na terenu bez potrebe za fizičkim prisustvom, omogućeno udaljeno upravljanje hardverom, instalacije po potrebi, kao i pomoć za rješavanje problema sa hardverom smještenim u BH Telecom Data Centru,
 • Mjesečna naknada OPEX u koju su uključeni svi troškovi (prostor, energetika, klimatizacija, sigurnost i podrška),
 • Cjelovito kvalitetno rješenje: komunikacioni ormari predefinisane veličine, električna energija, klimatizacija, vrhunska sigurnost i dostupnost, mrežni pristup opremi, te održavanje infrastrukture (instalacija, nadogradnja) dostupno kroz managed servise. Korisnik obezbjeđuje servere i ostalu opremu koju želi smjestiti u iznajmljeni prostor.

Korištenje usluge

Ugovaranjem usluge Kolokacija u Data Centru BH Telecoma korisnik iznajmljuje kolokacijski prostor i potrebnu infrastrukturu, što podrazumjeva fizički prostor u server salama Data Centra BH Telecoma u BiH, komunikacione ormare predefinirane visine (najam cijelog ormara/rack-a ili najam po jedinici visine (U)), klimatizaciju, strujno napajanje, fizičku i tehničku zaštitu, direktnu vezu od korisnika do Data Centra.

Korisnik obezbjeđuje servere i ostalu opremu koju želi smjestiti u iznajmljeni prostor.

Usluga korisniku omogućava centralizaciju serverske infrastrukture, smanjenje troškova održavanja i kontinuitet poslovanja smještanjem ključne ICT infrastrukture u siguran BH Telecom Data Centar.

Data Centar BH Telecoma opremljen je po svim najsavremenijim tehnološkim, sigurnosnim i ekološkim standardima.

Pristup kolociranoj opremi u BH Telecom Data Centru omogućen je putem BH Telecom Secure Cloud Networking servisa kapacitetima do 1 Gbps. Pored navedene opcije, za pristup kolociranoj opremi korisnik može koristiti i postojeće simetrične ili asimetrične internet pakete. U ovisnosti od konfiguracije korisničkog rješenja i procjene potrebnih resursa, korisnik treba obezbijediti opremu (hub/switch) za mrežno povezivanje vlastite opreme.

Mogućnost besplatnog pristupa kolociranoj opremi koja se nalazi u Data Centru BH Telecoma imaju korisnici simetričnog ili asimetričnog BH Telecom internet paketa.

Omogućen je konzolni pristup, kao i fizički pristup kolociranoj opremi uz prethodnu najavu i nadzor osoblja BH Telecoma.

Ugovaranje usluge

Korištenje usluge Kolokacija u Data Centru BH Telecoma ugovara se na neodređeno vrijeme bez/sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa. U slučaju ugovaranja korištenja usluga na neodređeno vrijeme sa obaveznim trajanjem 12/24 mjeseca, korisnici ostvaruju popust na iznos mjesečne naknade u iznosu od 10% i 20% respektivno.

Dodatne mogućnosti

Korisnici usluge Kolokacije u Data Centru BH Telecoma imaju mogućnost korištenja i dodatnih upravljanih usluga Smart Hands & Eyes.

Smart Hands & Eyes korisniku pružaju mogućnost da cjelokupnu brigu o infrastrukturi i podršku poslovanja preuzme stručno osoblje BH Telecoma, imajući u vidu da se oprema više ne nalazi neposredno u prostorijama korisnika.

Upravljana usluga Smart Hands & Eyes dostupna je kroz dva nivoa.

Prvi nivo podrške od strane BH Telecoma je dostupan tokom svakog radnog dana od 8 do 16 sati, uz vrijeme odziva do 1 sat, te u okviru ovog nivoa omogućava se podrška za:

 • Prespajanje opreme unutar kolokacionog ormara,
 • Provjera aktivnosti signalizacionih lampica na uređaju i provjera poruka na zaslonima uređaja,
 • Prijem i pokretanje CD, DVD, USB i drugih instalacionih medija,
 • Po urgentnom zahtjevu korisnika omogućena je podrška i izvan radnog vremena, dakle u okviru 24/7 za fizičko restartovanje: servera, routera, switcheva, firewalla i drugih uređaja u kolokacionom ormaru.

Ovaj nivo podrške je besplatan i na raspolaganju je svim korisnicima usluge Kolokacije u Data Centru BH Telecoma.

Drugi nivo podrške od strane BH Telecoma može biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini i podrazumijeva sljedeće usluge na zahtjev korisnika:

 • Prespajanje opreme unutar kolokacionog ormara,
 • Provjera aktivnosti signalizacionih lampica na uređaju i provjera poruka na zaslonima uređaja,
 • Prijem i pokretanje CD, DVD, USB i drugih instalacionih medija,
 • Po urgentnom zahtjevu korisnika omogućena je podrška i izvan radnog vremena, dakle u okviru 24/7 za fizičko restartovanje: servera, routera, switcheva, firewalla i drugih uređaja u kolokacionom ormaru.

Kako se usluga ugovara?

Podrška korisnicima

Pomoć i tehničku podršku korisnici usluge Kolokacija u Data Centru BH Telecoma mogu dobiti putem e-mail adrese: cloud.podrska@bhtelecom.ba

Back To Top