Obavijest za korisnike o izmjenama i dopunama Cjenovnika - Data paketi (M2M)

Obavještavamo korisnike da BH Telecom od 1.oktobra 2020.godine značajno unapređuje ponudu usluge pristupa mobilnoj mreži za prijenos podataka - DATA paketi (M2M).

 

U ponudu se uvodi nova usluga mNet SMART (M2M) koja podrazumijeva uvođenje jednog paketa sa jedinstvenenom cijenom, novim funkcionalnostima, dodatnim uslugama i zasebnim APN-om.

 

Postojeća DATA usluga, odnosno paketi DATA Active, DATA Smart i DATA Max se povlače iz ponude BH Telecoma u istekle ponude 1.10.2020.

 

Pregled ponude mNet SMART (M2M) važeće od 1.oktobra 2020.godine

 

NAZIV USLUGE

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa PDV-om u KM

<h2 style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt">mNet SMART (M2M)</h2>

Napomena:

a)     mNet Smart (M2M) uključuje izdavanje posebne SIM kartice na kojoj je onemogućen govorni saobraćaj i namijenjeni su isključivo za prijenos podataka.

b)     Cijena prijenosa podataka ne ovisi o korištenoj tehnologiji prijenosa (4G/LTE, GPRS/EDGE, UMTS ili HSPA). . 

c)     Obračunska jedinica za paketski prijenos podataka je 1 KB.

d)     Obračunska jedinica za CSD je 1 sekunda.

e)     Pretplatnicima je omogućena besplatna zabrana saobraćaja u roamingu.

f)      mNet Smart (M2M) uključuje slijedeće usluge: Paketski prijenos podataka, MMS, CSD,  SMS.

g)     Slanje MMS poruke se naplaćuje po cijeni iz tačke 1.2.1.2.9.3. Cjenovnika (slanje MMS poruke u domaćem saobraćaju), odnosno po cijeni iz tačke 1.2.1.5.3. Cjenovnika (slanje MMS poruke u međunarodnom saobraćaju).

Pristup

jednokratno

0,85

0,99

Mjesečna naknada

 

 

 

U iznos mjesečne naknade uključeno:

a)     50/100*/500** MB mobilnog interneta (upload i download) koje korisnik može koristiti po maksimalnoj propusnoj brzini u zavisnosti od potpisanog ugovora.

b)     Po iskorištenju saobraćaja uključenog u pretplatu, paketski saobraćaj se naplaćuje po cijeni iz tačke 5.2.1.3.1.1. Cjenovnika BH Telecoma

mjesečno

5,00

5,85

Napomena:

Oznake *, i ** odnose se na dodijeljene benefite u slučaju ugovaranja usluge sa obaveznim trajanjem od 12, odnosno 24 mjeseca, respektivno. 

Saobraćaj

Saobraćaj iz BH Mobile mreže

Cijena paketskog prijenosa podataka (upload/download), po iskorištenju saobraćaja uključenog u mjesečnu naknadu. 

100 KB

0,12

0,14

Slanje SMS poruke:

a)     Prema mobilnim mrežama unutar BiH

b)     Prema fiksnoj mreži BH Telecoma

c)     Prema mrežama izvan BiH

po poruci

 

0,05

0,05

0,14

 

0,06

0,06

0,16

CSD saobraćaj:

a)     unutar BH Mobile mreže

b)     prema fiksnoj mreži BH Telecoma

c)     prema drugim fiksnim mrežama u BiH

d)     prema drugim mobilnim mrežama unutar BiH

minut

 

0,19

0,17

0,17

0,29

 

0,22

0,20

0,20

0,34

Saobraćaj iz mreža drugih mobilnih operatora (roaming)

 

Po cijenama iz tačke 1.2.1.6. Cjenovnika, za usluge koje su omogućene korisnicima u mreži roaming operatora.

Zakup javne statičke IP adrese 

Napomena:

 

a)   Zakup javne statičke IP adrese se može izvršiti za pojedinačnu SIM karticu

b)   Korisnik može zakupiti maksimalno do 5 javnih statičkih IP adresa.

Aktivacija javne statičke IP adrese

jednokratno po IP adresi

50,00

58,50

Mjesečna naknada po javnoj statičkoj IP adresi

mjesečno

5,00

5,85

Deaktivacija javne statičke IP adrese

jednokratno

besplatno

besplatno

Napomena:

 

a)     Deaktivacija dodatne opcije Zakup javne statičke IP adrese podrazumijeva trajno deaktiviranje dodijeljene javne statičke IP adrese jednoj ili više predefinisanih SIM kartica.

b)     SIM kartice nad kojima je deaktivirana javna statička IP adresa i dalje ostaju aktivne unutar usluge mNet SMART (M2M)

 

Korisnici novog mNet SMART (M2M) paketa u slučaju ugovaranja korištenja usluge sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa ostvaruju pravo na korištenje dodatnih količina internet saobraćaja i to:

za dužinu trajanja ugovora od 12 mjeseci – 100 MB mjesečno umjesto inicijalno uključenih 50 MB mobilnog interneta,

-   za dužinu trajanja ugovora od 24 mjeseca – 500 MB mjesečno umjesto inicijalno uključenih 50 MB mobilnog interneta.

 

Uz mNet Smart (M2M) uslugu će biti omogućena kupovina mobilnog modema/routera po slijedećim uslovima:

 

Kupovina na rate za ugovorne odnose

Iznos popusta (subvencije) na uređaj

Popusti za ugovorni odnos na neodređeno vrijeme

0,00 KM

Popust za ugovorni odnos od 12 mjeseci

5,00 KM

Popust za ugovorni odnos od 24 mjeseca

15,00 KM

Povlačenje postojeće usluge DATA paketi (M2M) u istekle ponude

Postojeći paketi DATA (M2M) usluge, odnosno paketi DATA Active, DATA Smart i DATA Max neće biti u ponudi BH Telecoma od 1.oktobra. Navedeni DATA paketi se povlače u istekle ponude.

 

Svi postojeći korisnici paketa DATA Active, DATA Smart i DATA Max nastavljaju koristiti uslugu do isteka ugovorne obaveze ukoliko je imaju, odnosno do svojevoljne promjene paketa na drugi paket usluga iz ponude ili deaktivacije usluge.

Postojeći korisnici DATA paketa koji žele koristiti novu, mNet Smart (M2M) uslugu trebaju podnijeti zahtjev za ovu uslugu na prodajnom mjestu (šalteru) BH Telecoma.

 

Ostale detaljne informacije korisnicima su dostupne putem besplatnih info telefona BH Telecoma: 1444 (za rezidencijalne korisnike) i 1322 (za poslovne korisnike).

 

BH Telecom. Moja priča!

01.09.2020