Obavijest za korisnike o izmjenama i dopunama Cjenovnika - Moja TV Snimalica

BH Telecom će od 1.oktobra ove godine primjenjivati nove, niže cijene mjesečne naknade za dodatnu uslugu Moja TV Snimalica.

 

 

Moja TV Snimalica

-       mjesečna naknada

Važeća cijena sa PDV

do 1.10. 2020.

Važeća cijena sa PDV

od 1.10.2020.

Paket 10

3,70 KM

0,99 KM

Paket 30

8,80 KM

2,50 KM

Moja TV Snimalica je dodatna usluga koja korisnicima omogućava samostalno snimanje određenog broja sati TV programskih sadržaja koji su dostupni za gledanje naknadno, tokom definisanog perioda čuvanja snimaka (30 dana). Sadržaje je moguće snimati istovremeno na više TV kanala, a ukupan broj TV kanala na kojima je omogućeno snimanje je različit i zavisi od korisničkog paketa. 

Korisnik ima mogućnost odabira ukupnog vremena dostupnog za snimanje TV sadržaja -  10 ili 30 sati (Paket 10 ili Paket 30).

Više o usluzi saznajte OVDJE.

 

01.09.2020