Aktivacija pristupa BH Telecom Portalu

Molimo popunite navedena polja i pratite korake

(za slijedeći korak kliknite na dugme "Naprijed", kada dođete do kraja forme pritisnite dugme "Naprijed >>")
Aktivacija pristupa BH Telecom Portalu za korisnike BH Line (fiksne) mreže

Osnovni podaci potrebni za aktivaciju


Trebate pomoć? Kliknite ovdje!